Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

lovelife
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaczarnylistopad czarnylistopad

January 12 2018

lovelife

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viadobby dobby
lovelife
5273 bd3a
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby

January 07 2018

lovelife
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadobby dobby
lovelife
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viadobby dobby
lovelife
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
lovelife
Jest widok bardziej niezmierzony niż morze - niebo. Jest widok jeszcze bardziej niezmierzony niż niebo - wnętrze duszy ludzkiej.
— Victor Hugo
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
lovelife
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
lovelife

January 02 2018

lovelife
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

December 02 2017

lovelife
lovelife
9819 4bb6
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
lovelife
9330 e523
Reposted fromyczba yczba viagdziejestola gdziejestola
lovelife
8955 6b7f
lovelife
lovelife
9832 e397
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
lovelife
5628 95e0
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viagdziejestola gdziejestola
8677 9510 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

November 12 2017

2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viaczarnylistopad czarnylistopad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl