Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

lovelife
9848 54f8
7245 7390 500

di-vergences:

Plant Portraits (+)
lovelife
0137 158b 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viainsanedreamer insanedreamer
lovelife
6368 7d9c
Reposted frompoppyseed poppyseed viainsanedreamer insanedreamer
3521 c341
lovelife
Jak przyjemnie jest powiedzieć człowiekowi coś miłego.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromumorusana umorusana viagdziejestola gdziejestola
lovelife
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
lovelife
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
lovelife
lovelife
lovelife
6245 735b
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
lovelife
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć.
— Stachura
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola

October 23 2017

lovelife
3146 89bf
Reposted fromMuppet Muppet viatoniewszystko toniewszystko

October 14 2017

lovelife
5793 8ea8 500
lovelife
5640 eaee
Reposted bywebomaticlessstressinsidemylovebrzoskvinia
lovelife

October 08 2017

lovelife
Last Days (2005)
Reposted frompaatryk paatryk

September 21 2017

8237 336b 500

oldfilmsflicker:

La notte, 1961 (dir. Michelangelo Antonioni)

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl